Yönetim Yapısı

Kurucu Ortaklar

Yönetici Ortaklar

Yönetici Ortak, Ankara

Yönetici Ortak, Gaziantep

Vergi Bölümü

Vergi Bölümü Müdürü

Yeminli Mali Müşavir

Kıdemli Vergi Uzmanı

Yeminli Mali Müşavir

Yeminli Mali Müşavir

Vergi ve Denetim Uzmanı

Kıdemli Vergi Uzmanı

Denetim Bölümü

Denetim Bölümü Müdürü

Kıdemli Denetici, Gaziantep

Hüseyin DELEN

Denetim Bölümü Uzmanı

Vergi ve Denetim Uzmanı

Kıdemli Denetici, Ankara

Denetim Asistanı, Gaziantep

Hasan Ufuk Yardımcı

Denetim Bölümü Asistanı

Denetim Bölümü Asistanı

Denetim Bölümü Asistanı

Burak Ateş

Uluslararası Finansal Raporlama Bölümü (UFRS)

UFRS Bölümü Uzmanı

UFRS Bölümü Uzmanı

Süpervizör

Yakup DİBEKÇİ

Bilgi Sistemleri Bölümü

Bilgi Sistemleri Bölümü Müdürü

Kıdemli Veri Analisti

KDV Bölümü

KDV Bölümü Müdürü

KDV Bölümü Uzmanı

KDV Bölümü Uzmanı

Muhasebe Bölümü

Muhasebe Bölümü Müdürü

Muhasebe Uzmanı, Ankara

Mete ÖKSEL

Muhasebe Uzmanı, Gaziantep

Özgür ÇELİK

Muhasebe Bölümü Uzmanı

Ünal YILDIRIM

Muhasebe Bölümü Uzmanı

Orhun Çolak

Muhasebe Bölümü Asistanı

Havva Nur GÜNDOĞDU

Muhasebe Stajyer

Hikmet Ada Namlı

İdari İşler

Şoför

Bekir ÇALIŞKAN

Ofis Sorumlusu

Nurhan ŞENGÜL