Yönetim Yapısı

Yönetici Ortaklar

Vergi Bölümü

Vergi Bölümü Müdürü

Yeminli Mali Müşavir

Kıdemli Vergi Uzmanı

Kıdemli Vergi Uzmanı, GMY

Kıdemli Vergi Uzmanı

Denetim Bölümü

Denetim Bölümü Müdürü

Kıdemli Denetici

Denetim Bölümü Uzmanı

Denetim Bölümü Asistanı

Uluslararası Finansal Raporlama Bölümü (UFRS)

UFRS Bölümü Müdürü

UFRS Bölümü Uzmanı

UFRS Bölümü Uzmanı

Bilgi Sistemleri Bölümü

Bilgi Sistemleri Bölümü Müdürü

Kıdemli Veri Analisti

KDV Bölümü

KDV Bölümü Müdürü

KDV Bölümü Uzmanı

KDV Bölümü Uzmanı

Muhasebe Bölümü

Muhasebe Bölümü Müdürü

Muhasebe Bölümü Asistanı

Muhasebe Bölümü Asistanı

Ön Muhasebe Elemanı

İdari İşler