Yetkinliklerimiz

Yetkiler

YMM, Bağımsız Denetim ve SMMM Şirketlerimiz;

Maliye Bakanlığı’nın 3568 sayılı serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik’ ve yeminli mali müşavirlik kanunu gereğince vermiş olduğu “Yeminli Mali Müşavirlik” yetkisini,

  • Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 22.1.1993 tarihli yazılarına istinaden vermiş olduğu “Bağımsız Dış Denetim” yetkisini,
  • Hazine Müsteşarlığı’nın vermiş olduğu “Sigorta Şirketleri Denetim” yetkisini,
  • Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (EPDK) 24.01.2008 tarih 1476/70 sayılı yazıları uyarınca vermiş olduğu “Enerji Şirketleri Denetim yetkisini,
  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)’nun vermiş olduğu 11.04.2014 tarih BDK/2014/117 sicil numaralı “Bağımsız Dış Denetim” yetkisini,
  • Moores Rowland International’ın vermiş olduğu Türkiye ofisi isim hakları ve yetkilerini, titizlikle ve aktif olarak kullanmaktadır.