SPK ve EPDK Denetim ve Raporlama Hizmetlerimiz

Günümüzde yatırımcılar finansal verilerin güvenirliliğinin sağlanmasına çok daha fazla ihtiyaç duymaktalar. Bir şirketin mali tablolarının tam ve doğru olarak açıklanması, yatırımcıların birinci önceliğidir. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu – SPK yetkisi dahilinde zorunlu ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Verdiğimiz Hizmetlerimiz ;

  • Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi hisse senetleri BIST’te işlem gören halka açık şirketler, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve diğer sermaye piyasası kurumlarının “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca bağımsız denetimi,
  • Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi hisse senetleri BIST’te işlem görmeyen halka açık şirketler ve yatırım fonlarının “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca bağımsız denetimi,
  • Hisse senetleri halka arz edecek şirketlerin mali tablolarının bağımsız denetimi,
  • Devir, birleşme ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri,
  • Konsolide mali tabloların bağımsız denetimi.

Günümüzde yatırımcılar finansal verilerin güvenirliliğinin sağlanmasına çok daha fazla ihtiyaç duymaktalar. Bir şirketin mali tablolarının tam ve doğru olarak açıklanması, yatırımcıların birinci önceliğidir.

  • Şirketimiz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – EPDK yetkisi dahilinde zorunlu ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır.
  • EPDK, enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi hakkında çıkarılan yönetmelik uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi ile raporların hazırlanması