Yönetim Yapısı

ONUR GERLEK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adayı

Denetim Bölümü Asistanı

Mesleki Deneyim ve Özellikler

– 1993 İstanbul doğumludur.
– 2017 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İngilizce bölümünden
mezun olmuştur.
– İleri düzeyde İngilizce ve Sırpça; temel düzeyde Rusça bilmektedir.
– 2019 Ekim ayı itibariyle MED GROUP şirketlerimizde Denetçi Asistanı olarak görev yapmaktadır

Eğitim

– İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İngilizce, 2017

Üye Olunan Mesleki Örgüt ve Kuruluşlar

– İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği

Yabancı Lisan

– İngilizce (ileri)
– Sırpça (ileri)
– Rusça (başlangıç)