Yönetim Yapısı

OKTAY KONAK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)

Bağımsız Denetçi (KGK)

Bilirkişi

Muhasebe Bölümü Uzman

Denetim Bölümü Uzman

Mesleki Deneyim ve Özellikler

– 1975 Yılında Erzurum’da doğdu.
– İlk orta lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2004 Yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İşletme Bölümü Mezun oldu.
– 2003 Yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavını verdikten sonra özel sektörde birçok
şirket de muhasebe finans müdürü olarak deneyim kazandı.
– 2014 yılında KGK tarafından Bağımsız Denetici olarak, 2017 Yılında da Bilirkişi olarak yetkilendirildi.
– 2019 yılından beri MED GROUP şirketlerimizde Denetim bölümünde çalışmaktadır.
– Başlangıç seviyesinde ingilizce bilmektedir.
– ERP ve Muhasebe Programları konusunda ciddi bilgi ve deneyime sahiptir

Eğitim

– Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, 2004

Üye Olunan Mesleki Örgüt ve Kuruluşlar

– İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği
– T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standardları Kurumu
– İstanbul Bilirkişiler Derneği

Yabancı Lisan

– İngilizce (başlangıç)