MED GROUP Hakkında

MED GROUP

Grubun ilk firması 1981 yılında kurulan MED Turizm ve Ticaret A.Ş.’dir. Akabinde 1982 yılında sigorta alanında faaliyet gösteren ZED Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. kurulmuştur. 3568 sayılı yasanın çıkmasından sonra, kendi alanında üstün derecede bilgi ve tecrübeye sahip yeminli mali müşavirler tarafından MED YMM A.Ş. kurulmuştur. 1992 yılında MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., 2013 yılında DD Enerji Hizmetleri A.Ş., 2015 yılında MED MRI SMMM A.Ş. ve MED IDEA Bilgi Yönetimi ve Ticaret A.Ş. gruba eklenerek mevcut yapısını ortaya çıkarmışlardır.

YMM ve Bağımsız Denetim alanında faaliyet gösteren şirketlerin halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkanı; kurucusu ve Sorumlu Ortak Baş Denetçisi Mehmet Erol DEMİRDÖVEN’dir. Grubun CEO’luğunu ikinci nesilden gelen H. Özgür DEMİRDÖVEN üstlenmektedir.

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereğince gerçek ve tüzel kişilerin denetim ve tasdik işlemlerini yapmaktadır. Şirket “Bağımsız Denetim ve Vergi Danışmanlığı’’ başta olmak üzere çeşitli konularda denetim ve danışmanlık hizmeti veren Türkiye’nin kurumsal Bağımsız Denetim şirketlerinden biridir. Şirket ortaklarının çoğunluğu Maliye Bakanlığı’nda görev almış eski Hesap Uzmanı orijinli Yeminli Mali Müşavirlik belgesine haiz, kamu ve özel sektörde önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip ve konularında uzman kişilerdir.

Şirketin hizmet verdiği müşteri profili, yurtdışı ortaklı uluslararası şirketlerden kamu şirketlerine, Türkiye’de gıda sektöründen, enerji, inşaat, turizm, spor klüpleri, dernekler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kimyasal madde ve makine üretimi sektöründen lojistik, tekstil, medikal ürünler ve hizmet organizasyonu sektörlerine kadar geniş bir yelpaze de bulunmaktadır.

İkinci nesilin yönetimi devir almaya başladığı ve ilk kuşak ortakların 60’lı yıllarda kamudaki hizmetleri de dikkate alındığında faaliyet gösterdiği sektörlerde 60 yılı aşkın toplam deneyime sahip olan grubumuz, değişik konularda ihtisaslaşmış olan aşağıdaki şirketler topluluğundan oluşmaktadır.

Şirketlerimiz

  • MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. – 1992
  • MED IDEA Bilgi Yönetimi ve Ticaret A.Ş. – 2015
  • ZED Sigorta Aracılık Ltd. Şti. –  1982
  • MED Turizm ve Ticaret A.Ş. – 1981
  • DD Enerji Hizmetleri A.Ş. – 2013
  • MED MRI SMMM A.Ş. – 2015
  • MED YMM A.Ş. – 1989

Uluslararası Ortaklıklar ve Temsilcilikler

Hizmetlerimiz

*: Sermaye Piyasası Kurulu

**: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Misyonumuz

Denetim, müşavirlik, muhasebe ve bilgi yönetimi hizmetleri, konularıyla ilgili yoğun bir eğitim sürecinin üzerine ulusal ve uluslararası alanlarda uzun yıllar içerisindeki deneyimler sonucunda elde edilen bilgi birikimine sahip kuruluş ve kişilerce yapılırsa anlamlı bir sonuç doğurur.

Önce kamuda ve sonra özel sektörde edinmiş olduğumuz deneyim ve bilgi birikimlerimizi kurumsal yapıda hizmete dönüştürmek misyonu ile grubumuz içinde yer alan ilk şirketimizi 1981 yılında kurduk ve geçen 40 yıl içinde uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketler grubuna dönüştük.

Vizyonumuz

Türkiye Cumhuriyeti, globalleşen dünya içerisinde ekonomik, sosyal, teknolojik, mali ve hukuksal alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır.

Vizyonumuz, firmalarınız için alacağınız kararlarda hızlı ve en uygun olanını almak konusunda sizlere yardımcı olmak amacıyla; firmanızın karşılaşacağı mali, hukuki ve teknolojik riskleri en aza indirmek için sizlerin hizmet etmektir.