Mali &Vergi Hukuku Hizmetlerimiz

 • Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SGK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmaktadır;
 • Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SGK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmaktadır,
 • Sürekli vergi danışmanlığı,
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler,
 • Yurt dışında iş yapan TC Mukimi kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi,
 • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye`de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi,
 • KDV planlaması ve yurtdışı/yurtiçi KDV İadesi işlemleri,
 • Vergi Hukuku Danışmanlığı Hizmetlerimiz;
 • Vergi Hukuku,
 • Uluslararası vergi hukuku ile ilgili konular,
 • Hizmet verilen dönemlere ilişkin vergi davalarının danışmanlığı,
 • Vergi hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi,
 • Şirket birleşme ve tasfiye işlemlerinde danışmanlık,
 • Şirketlerle ilgili vergi hukuku işlemleri, genel kurul toplantıları, ana sözleşme değişiklikleri, unvan ve şekil değişiklikleri, yönetim kurulu kararları, sorumluluk dağıtımı, imza sirküleri tanzimi.
414615-PD6SJF-553