Yönetim Yapısı

ERTAN YAMALI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)

Bağımsız Denetçi (KGK)

Denetim Bölümü Müdürü

Mesleki Deneyim ve Özellikler

– 1976 Yılında Kastamonu’da doğdu.

– İlk ve Orta Öğrenimini Büyükada’da, Lise Öğrenimimi Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Lisesinde tamamladı. 2001 Yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman bölümü bitirdi.

– 2007 yılında SMMM ruhsatını ve 2015 yılında Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi ruhsatını almaya hak kazandı.

– Meslek hayatına 1995 Yılında Ön Muhasebe ile başladı, akabinde 1996-2003 Yılları arasında çeşitli Serbest Muhasebe ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürolarında deneyim kazandı. Daha sonra 2010 Yılına kadar özel sektörde Şirket muhasebe sorumlusu olarak çalıştı. Meslek hayatı boyunca Muhasebe, Vergi, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Hukuku, Vergi Denetimi, Bağımsız Denetim ve Ticaret Odası Sicil Tescil işlemleri ile ilgili konularda ciddi deneyim kazandı.

– 2010 Yılında MED GROUP Şirketlerinde göreve başladı. Hali hazırda Kıdemli Denetçi, Ticaret Sicil ve Vergi Uzmanı olarak görev almaktadır ve Denetim Departman Müdürlüğünü yürütmektedir.

Eğitim

-Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman bölümü, 2001

Üye Olunan Mesleki Örgüt ve Kuruluşlar

– İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği
– T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standardları Kurumu

Yabancı Lisan