Yönetim Yapısı

ALTAY AKKAY

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)

Bağımsız Denetçi (KGK)

Kıdemli Denetici

Mesleki Deneyim ve Özellikler

– Almanya’nın Berlin kentinde doğdu.
– Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman bölümü bitirdi.
– 2003 yılında SMMM ruhsatını ve 2015 yılında Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi ruhsatını almaya hak
kazandı.
– Uzun yıllar özel sektör ve YMM Şirketlerinde deneyim kazandıktan sonra 2015 Yılında MED GROUP
firmalarından MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bünyesinde çalışmaya başladı. Hali hazırda
firmada Kıdemli Denetçi olarak görev almaktadır.
– Orta seviyede Almanca ve başlangıç seviyesinde İngilizce bilmektedir.

Eğitim

– Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman bölümü

Üye Olunan Mesleki Örgüt ve Kuruluşlar

– İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği
– T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standardları Kurumu

Yabancı Lisan

– İngilizce (başlangıç)
– Almanca (orta)