Yönetim Yapısı

Ali Dondurmacı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)

Bağımsız Denetçi (KGK) Vergi Bölümü Müdürü

Mesleki Deneyim ve Özellikler

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’den mezun olmuştur.
– 1993 yılından beri SMMM ünvanı ile, özel sektörde mali işler müdürü, mali müşavir ve denetici olarak görev
yaptı.
– 2004 yılında KGK tarafından Bağımsız Denetici olarak yetkilendirildi.
– 2014 tarihinden beri MED GROUP’da denetici ve vergi uzmanı olarak çalışmaktadır.
– Aynı zamanda MED GROUP Vergi Bölümü Müdürüdür

Eğitim

– Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Üye Olunan Mesleki Örgüt ve Kuruluşlar

– İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
– Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği
– T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standardları Kurumu

Yabancı Lisan

– İngilizce